Night time shot of Nanchan Temple, Wuxi, China

Paul Git's Blog @PaulGit